A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Podatki i opłaty
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
© 2024 Urząd Miasta Pruszcz Gdański
aplikacja: 1.10.001.003, baza: 1.8.5.8